Home » blog » Material do gabionu

Materiál uvnitř gabionu možnosti.

Nejčastějším materiálem, který se využívá pro naplnění ocelové konstrukce gabionu, je hrubozrnný kámen, například čedič nebo žula. Na přední stranu, která je okem viditelná, se využívá hladkého lomového kamene. Zbytek gabionu se plní méně vzhledným kamením. Už od pradávna se gabiony neplnily pouze kamenem, ale využíval se písek nebo zemina. Dnešní doba přináší další druhy materiálů, které lze využít jako vhodnou náplň.

materiál do gabionů

materiál do gabionů

materiál do gabionů